Evifin Oy


Vet du var det är, hur många som finns och vad de är reserverade för?

Behöver du igenkännas, till exempel i informations eller andra system, eller skrivas in på grund av ditt yrke?

Vi har arbetat inom området för automatisk identifiering och datainsamling sedan 1999. Online-butiken har funnits sedan 2003. AIDC avser metoder som automatiskt hjälper till att identifiera objekt genom att samla in data och registrera det på erforderliga system.
Tekniker som typiskt betraktas som en del av AIDC inkluderar streckkoder, radiofrekvensidentifiering (RFID), biometri (såsom iris-, ljud-, ansikts-, finger- och palmidentifieringssystem), magnetremsor, optisk teckenigenkänning (eng: OCR, Optical Character Recognition) samt olika smarta kort (ID-kort / professionella kort).

Vårt sortiment innehåller ett brett utbud av produkter och programvaror för att stödja våra kunder inom produktion, materialhantering och identifiering. Dessa implementeras för att öka tillförlitligheten och främja affärsutvecklingen genom att automatisera rutinverksamheten.

Vi levererar kompletta lösningar och tillägg / integreringar till befintliga system; produktionsprocesser och lagerhantering, eller alltmer att identifiera en person, vanligtvis i IT-utrustning och programvara.

Under en egen bifirma (www.snippet.fi) gör vi också innehållsproduktion för företag, föreningar och individer. Vi planerar, genomför och underhåller moderna webbsidor (webbplatser / hemsidor) och online butiker samt så gör vi översättningar (FI / SE / EN) för företag, föreningar och andra samhällen.