Identifiering

Handshake-icon
tag-icon
key-icon

Tillförlitlig identifiering!

Identifiering har blivit allt vanligare inom många områden, både för individer och inom olika yrken. Identifiering kan ske på olika sätt, antingen biometriskt genom personliga egenskaper (iris, ljud, ansikte, fingeravtryck eller handflata) eller med olika personliga smarta kort (personligt, yrke, åtkomst eller chipkort).

Läsare som är associerade med vår identifiering är alla trovärdiga. Funktionalitet säkerställs tillsammans med etablerade importörer, programvaruleverantörer och nationella kravorganisationer.

Kort som innehåller ett medborgarbevis i ett mikrochips (ID-kort, HST-kort) blir alltmer populära eftersom de tillåter människor att identifiera sig på ett tillförlitligt och säkert sätt. Dessa ID-kort är, utöver passet, de enda officiella dokument som identifierar en person. Det mest kända och vanligaste chipkortet är ett elektroniskt ID-kort.
Chipkort kallas med många olika namn, som betyder samma sak: ID-kort, identitetskort, smartkort, chipkort etc. På samma sätt är en elektronisk ID-kortläsare känd under olika namn: ID-kortläsare, identitetskortläsare, smartkortläsare på engelska ofta smart card reader.

ID-kortets medborgarcertifikat fungerar också som en nätverksnyckel, till exempel för försäkring, utbildning, kommunal och statlig administration. Tjänsteutbudet växer stadigt och man kan nu säga att ID-kortet är en unik nyckel till många tjänster. Dessutom kan kortcertifikat kryptera och elektroniskt signera information som e-post.

Om du så önskar kan du kombinera sjukförsäkringsinformation med ditt ID-kort för att ersätta det separata KELA-kortet.

Exempel på offentliga förvaltningstjänster där identifiering kan göras med ett elektroniskt ID-kort:

Ett identitetskort utfärdat till en finsk medborgare utfärdas som ett identitetsdokument och som resedokument till alla EU-länder, från länder utanför EU till San Marino och Schweiz. Det finns inget behov av resedokument i de nordiska länderna, men identiteten måste kunna visas på ett tillförlitligt sätt om det behövs.

Hälsovårdskortet används i följande hälso- och sjukvårdsfunktioner: elektronisk signatur av recept och erkännande av hälsovårdsinformationssystem i eResepti, eArkisto och eKatselu (e-resepti, e-arkisto, e-katselu). Kelain.fi-tjänsten, relaterad till Kanta.fi, används av läkare och tandläkare för att producera elektroniska recept för patienter med hjälp av ett hälsovårds professionellt kort och en kortläsare. Andra sjukvårdspersonal (sjuksköterskor, sjukgymnaster, massage terapeuter etc.) kommer också att ange patientinformation i Kanta.fi-databasen, antingen direkt eller via Acute-, Ajas-, eller Diarium-system.

BRC producerar olika hälsovårdskort som: Professionellt kort (personlig, användare, t ex läkare, sjuksköterskor och apotekare), ID-kort (organisationsspecifikt, annan vårdpersonal, t.ex. avdelnings sekreterare och IT-personal) och funktionskort (organisationsspecifika, T ex informationssystemleverantörer och konsulter).

Byggnadsinformation om energicertifikat och Energi reglerings registret upprätthållet av ARA:
Energi certifierarna som är registrerade i systemet skriver energicertifikat för byggnader och signerar dem elektroniskt i energicertifikatregistret. Energidokumentets elektroniska signatur är ett elektroniskt identitetskort.

Certifikat service enheten i Befolkningsregistercentralen (BRC) beviljar medborgare, organisations-, e-post- och servercertifikat, certifikat för sjukvårdspersonal (servercertifikat för användning av Kanta-tjänster) samt signaturcertifikat för resedokument.

Det offentliga administrationskortet används till exempel för att identifiera ministerier, byråer och institutioner i sina egna informationssystem, kryptera e-post och dokument samt göra elektroniska signaturer. Smarta kort tillverkas av BRC:s Verifieringsenhet.

En kortläsare behövs för att identifiera ett smartkort (identitetskort eller annat smartcard). Identifiering av ett elektroniskt identitetskort kräver att en elektronisk ID-kortläsare är ansluten till datorn (eller en annan enhet). Evifin Oy:s sortiment av smartkortläsare är alla ISO-kompatibla. Alla dessa kortläsare tjänar samma syfte och valet mellan dem kan betonas på datoranslutning, storlek, utseende, vertikal eller horisontell struktur eller till och med färg.