Tunnistautuminen

Handshake-icon
tag-icon
key-icon

Luotettavaa tunnistautumista!

Tunnistautuminen on yleistynyt monella saralla, niin yksittäisten henkilöiden osalta, kun eri ammattitehtävässä. Tunnistautuminen voi tapahtua monella tavalla, joko biometrisesti henkilökohtaisten ominaisuuksien avulla (iiris, ääni, kasvot, sormenjälki tai kämmenjälki) tai erilaisilla henkilökohtaisilla älykorteilla (henkilö-, toimi-, kulku- tai sirukortti).

Toimittamamme tunnistautumiseen liittyvät lukijat ovat kaikki luotettaviksi todettuja; yhdessä maahantuojien, ohjelmistovalmistajien, sekä kansallisten vaatimusorganisaatioiden kanssa toimiviksi todettuja.

Mikrosirun sisältävät kansalaisvarmenteen sisältävät kortit (henkilökortti, HST-kortti) yleistyvät kovaa vauhtia koska niiden avulla henkilön tunnistaminen tapahtuu luotettavasti ja turvallisesti. Nämä henkilökortit ovatkin passin ohella ainoat viralliset henkilön tunnistautumiseen käyvät dokumentit. Tunnetuin ja yleisin sirukortti on sähköinen henkilökortti. Mikrosirun sisältäviä kortteja kutsutaan monella eri nimellä, jotka tarkoittavat samaa asiaa: henkilökortti, toimikortti, sirukortti, älykortti, smart card jne. Vastaavasti sähköisen henkilökortin lukulaite tunnetaan eri nimillä: henkilökortinlukija, toimikortinlukija, sirukortinlukija, älykortinlukija ja englanniksi usein smart card reader.

Henkilökortin kansalaisvarmenne toimii myös verkkoavaimena mm. vakuutus-, opetus-, kunnallis- sekä valtionhallinnon palveluihin. Palvelutarjonta lisääntyy jatkuvasti ja jo nyt voidaan sanoa henkilökortin olevan yksi ainoa avain lukuisiin palveluihin. Lisäksi kortin varmenteiden avulla voi salata ja sähköisesti allekirjoittaa tietoa, esim. sähköpostiviestejä.

Henkilökorttiin voi halutessaan yhdistää sairausvakuutustiedot, jolloin se korvaa erillisen KELA-kortin.

Esimerkkejä julkishallinnon palveluista, joihin voi tunnistautua sähköisellä henkilökortilla:

Suomen kansalaiselle myönnetty henkilökortti käy henkilöllisyystodistuksena ja matkustusasiakirjana kaikkiin EU-maihin, EU:n ulkopuolisista maista San Marinoon ja Sveitsiin. Pohjoismaissa ei tarvita matkustusasiakirjaa, mutta henkilöllisyys on voitava tarvittaessa luotettavasti osoittaa.

Terveydenhuollon toimikortti on käytössä seuraavissa terveydenhuoltoalan toiminnoissa: lääkemääräysten sähköinen allekirjoitus sekä terveydenhuollon tietojärjestelmiin tunnistautuminen eResepti-, eArkisto- ja eKatselu -palveluissa (e-resepti, e-arkisto, e-katselu). Kanta.fi -sovellukseen liittyvässä Kelain.fi -palvelussa lääkärit ja hammaslääkärit laativat potilaiden sähköiset lääkemääräykset ("reseptit") terveydenhuollon ammattikorttia ja kortinlukijaa käyttämällä. Myös muut terveydenhuollon ammattilaiset (sairaanhoitajat, fysioterapeutit, hierojat jne.) kirjaavat potilastietoja Kanta.fi tietokantaan, joko suoraan tai esimerkiksi Acute, Ajas, tai Diarium järjestelmien kautta.

VRK tuottaa erilaiset terveydenhuollon toimikortit, joita ovat: Ammattikortti (henkilökohtainen, käyttäjinä esim. lääkärit, sairaanhoitajat ja proviisorit), Henkilöstökortti (organisaatiokohtainen, käyttäjinä terveydenhuollon muu henkilöstö, esim. osastosihteerit ja tietotekniset henkilöt), sekä Toimijakortti (organisaatiokohtainen, käyttäjinä terveydenhuollon ulkopuoliset sidosryhmät, esim. tietojärjestelmätoimittajat sekä konsultit).

Rakennusten energiatodistustietojärjestelmä ja sen sisältämä ARAn ylläpitämä energiatodistusrekisteri:
Järjestelmään rekisteröityneet energiatodistusten laatijat laativat rakennusten energiatodistukset ja allekirjoittavat ne sähköisesti energiatodistusrekisterissä. Energiatodistuksen allekirjoitusvälineenä on sähköinen henkilökortti.

Väestörekisterikeskuksen (VRK) Varmennepalvelut -yksikkö myöntää kansalais-, organisaatio-, sähköposti- ja palvelinvarmenteita, terveydenhuollon ammattivarmenteita (palvelinvarmenne Kanta -palvelujen käyttöä varten) sekä matkustusasiakirjojen allekirjoitusvarmenteita.

Julkishallinnon toimikortti on käytössä esim. tunnistautumisessa ministeriöiden, virastojen ja laitosten omiin tietojärjestelmiin, sähköpostien ja dokumenttien salaamisessa sekä sähköisten allekirjoitusten tekemisessä. Toimikortit tuottaa VRK:n Varmennuspalvelut -yksikkö.

Toimikortin (henkilökortti tai muu toimikortti) tunnistamiseen tarvitaan kortinlukija. Sähköisen henkilökortin tunnistus edellyttää, että sitä varten tietokoneeseen liitetään sähköisen henkilökortin lukulaite eli kortinlukija. Evifin Oy:n valikoiman kaikki toimikortinlukijat ovat ISO-standardin mukaisia. Nämä kortinlukijat palvelevat kaikki samassa tarkoituksessa ja valinta niiden välillä voi painottua tietokoneeseen liittämistapaan, kokoon, ulkomuotoon, pysty- tai vaakamalliseen rakenteeseen tai vaikkapa väriin.