Evifin Oy

Evifin Oy

TUNNISTAUTUMINEN

Jäljempänä mainittuihin ratkaisuihin löytyy tuotteita suoraan meidän verkkokaupastamme, mutta huomioithan, että laajasta kirjosta johtuen siellä ei ole kaikkia olemassa olevia vaihtoehtoja. Ota rohkeasti yhteyttä meihin niin osaamme olla avuksi parhaimman ratkaisun löytämisessä!

Henkilön tunnistamiseksi on käytössä useita vaihtoehtoja, riippuen käyttö- sekä turvallisuusvaatimuksista. Korkeammilla turvavaatimuksilla käytetään useampaa tunnistautumismenetelmää kerralla.


Henkilökortti

Henkilökortinlukijoita

Sirullinen henkilökortti (HST-kortti) on turvallinen avain (kansalaisvarmenne) moniin julkishallinnon ja yksityisen sektorin verkkopalveluihin, jotka edellyttävät henkilön tunnistamista. Henkilökortin kansalaisvarmenne toimii myös verkkoavaimena mm. vakuutus-, opetus-, kunnallis- sekä valtionhallinnon palveluihin. Palvelutarjonta lisääntyy jatkuvasti ja jo nyt voidaan sanoa henkilökortin olevan yksi avain lukuisiin palveluihin, kuten:

  • Suomen kansalaiselle myönnetty henkilökortti käy henkilöllisyystodistuksena ja matkustusasiakirjana kaikkiin EU-maihin, EU:n ulkopuolisista maista San Marinoon ja Sveitsiin.
  • Rakennusten energiatodistustietojärjestelmä ja sen sisältämä ARAn ylläpitämä energiatodistusrekisteri. Energiatodistusrekisteriin rekisteröityneet energiatodistusten laatijat laativat rakennusten energiatodistukset ja allekirjoittavat ne sähköisesti energiatodistusrekisterissä.
  • Terveydenhuollon toimikortti on käytössä useissa terveydenhuoltoalan toiminnoissa, kuten lääkemääräysten sähköisessä allekirjoituksessa, terveydenhuollon tietojärjestelmiin tunnistautumisessa sekä toimenpiteiden ja tulosten kirjaamisessa.
  • Väestörekisterikeskuksen (VRK) Varmennepalvelut -yksikkö myöntää kansalais-, organisaatio-, sähköposti- ja palvelinvarmenteita, terveydenhuollon ammattivarmenteita sekä matkustusasiakirjojen allekirjoitusvarmenteita.
  • Julkishallinnon toimikortti on käytössä esim. tunnistautumisessa ministeriöiden, virastojen ja laitosten omiin tietojärjestelmiin, sähköpostien ja dokumenttien salaamisessa sekä sähköisten allekirjoitusten tekemisessä.


Biometriset

Biometriset tunnisteet

Biometrinen tunnistus tarkoittaa sitä, että henkilö tunnistetaan käyttäen hyväksi hänen yksilöllisiä piirteitään, eli biometrisiä tunnisteita. Kyseisiä piirteitä ovat esimerkiksi sormenjäljet, silmän iiris, kämmenen verisuonet, kasvot, ääni jne. Vain hyvin harvoilla ihmisillä on samanlaiset biometriset tunnisteet, joten niiden avulla ihminen voidaan tunnistaa lähes varmasti. Biometriseen tunnistukseen on saatavilla monenlaisia ratkaisuja, jotka soveltuvat toinen toistaan paremmin eri käyttötarkoituksiin, kuten lukkojen ja tietokoneiden avaamiseen, tai vaikka omien tietojen esiin saamiseksi monimutkaisistakin järjestelmistä.

Turvallisesti toteutettuna biometristen tunnisteiden käyttö henkilön tunnistamisessa nopeuttaa tunnistamista sekä parantaa tunnistamisen laatua. Biometrisia tunnisteita ei voi unohtaa kotiin ja biometristen tunnistuslaitteiden huijaaminen on hankalaa. Biometrinen tunnistautuminen koetaan myös usein yksinkertaisemmaksi ja helpommaksi kuin perinteiset salasanoilla tai avaimilla tapahtuvat tunnistautumiset.

Osaa biometrisistä tunnistamiskeinoista kuten kasvojentunnistusta ja ääntä voidaan käyttää automatisoidusti kameroiden ja mikrofonien avulla, jolloin tunnistettavan ihmisen ei tarvitse tehdä mitään erikoista toimenpidettä tunnistautuakseen. Tällainen vaivaton tunnistautuminen mahdollistaa aivan uudenlaisien palvelujen kehittämisen.


Kulunvalvonta

Kulunvalvonta

Kulunvalvonnan perimmäinen syy on asiattomien henkilöiden kulun estäminen. Kulunvalvontaa tehdään eri estoluokitelluissa tiloissa, joiden vaatimukset eriävät toisistaan. Kulunvalvonta toteutetaan usein edellä mainituin keinoin, kulkukortilla (siru tai RFID/NFC) tai biometrisin tunnistein, näiden keinojen lisäksi käytetään yleisesti PIN-koodeja.

Identiv mahdollistaa edullisen, yksinkertaisen sekä turvallisen jopa USA:n hallituksen FICAM (Federal Identity, Credential, and Access Management) tasoisen ratkaisun.

1110695-1

Tietosuoja ja rekisteriseloste