TUOTEHALLINTA

Jäljempänä mainittuihin ratkaisuihin löytyy tuotteita suoraan meidän verkkokaupastamme, mutta huomioithan, että laajasta kirjosta johtuen siellä ei ole kaikkia olemassa olevia vaihtoehtoja. Ota rohkeasti yhteyttä meihin niin osaamme olla avuksi parhaimman ratkaisun löytämisessä!

Tuotteita voidaan hallinnoida ja tietoa seurata monella eri tasolla. Tuotteen seurantaa tapahtuu esimerkiksi valmistuksen, kuljetuksen tai varastoinnin aikana, jolloin tarvittava tieto pitää olla luettavissa helposti ja suuremmissa erissä mieluiten automaattisesti. Myös seurannan aikaisia tapahtumia sekä olosuhteita voidaan tarvittaessa tarkistella, jotta voidaan varmistua vaadittujen olosuhteiden täyttymisestä. Tästä esimerkkinä kuljetuksen aikainen lämpötilan seuranta.


Viivakoodit

Seurantaa voidaan tehdä perinteisen viivakoodin avulla, joka on edullinen ratkaisu, mutta vaatii lukuhetkellä näköyhteyden luettavaan koodiin. Viivakoodi on myös kerran tulostettuna muuttumaton, eli tietoa ei voida päivittää muuten kun tulostamalla uusi viivakoodi.

Viivakoodit on jaettu kahteen pääryhmään, 1D- ja 2D-viivakoodit. 1D-viivakoodit rakentuvat vierekkäisistä ”tolpista”, kun taas 2D-viivakoodi on ”ruudukon” näköistä. Molemmista löytyy lisäksi useampia standardeja jotka soveltuvat eri käyttötarkoituksiin.


Etäluettavat RFID-tunnisteet

Tuotetietoa voidaan tallentaa myös etäluettavaksi RFID-tekniikan avulla. RFID-tunnisteet ovat todella ohuita, suoraan tunnistettavaan tuotteeseen liimattavia. Tunnisteet voidaan myös koteloida tarpeen mukaan. Tällöin lukuhetkellä ei vaadita näköyhteyttä. Erillisten ”porttien” avulla voidaan lukea suuriakin määriä tuotteita yhdellä kertaa, jopa useiden metrien päästä esimerkiksi kuljetuslavalta, joka kulkee portista. RFID:lläkin on omat vaatimuksensa sen toiminnan suhteen, joista nesteet sekä metallit antavat omat haasteensa. Näistä toki useimmat ovat ratkaistavissa käyttämällä siihen erikseen suunniteltuja tunnisteita. RFID-tietoa voidaan myös käsitellä (lisätä, poistaa tai muuttaa) eri vaiheissa mikäli näin halutaan. RFID:n mahdollistaman tiedon lukituksen ja salauksen avulla voidaan turvallisesti sallia tiedon päivitysmahdollisuus, jolloin tuotteen matkan varrelta voidaan käsitellä myöhemmin tarvittavaa tietoa.


Etäluettavat anturit

Etäluettavat anturit mahdollistavat olosuhteiden seurannan eri tilanteissa. Anturit soveltuvat mittaamaan erilaista tietoa, yleisimpinä lämpötila sekä kosteus, kuten myös tärinä sekä eri kaasut. Myös tulosten seurannassa on vaihtoehtoisia ratkaisuja, sekä mittaustaajuuksien että esittämistapojen suhteen.

Antureita löytyy neljää eri päätyyppiä: • passiivinen: anturi saa energian lukijasta, se lukee tiedon kyseisellä hetkellä ja siirtää sen lukijaan. Anturissa ei ole virtalähdettä, joten sen suhteen se on ”ikuinen”. • semi-passiivinen: anturissa on erillinen virtalähde, jonka avulla se kirjaa anturitietoja tietyin väliajoin muistiin ja tallennettu tieto luetaan lukijalla tarvittaessa. Anturissa voi olla vaihdettava virtalähde tai se voi olla kertakäyttöinen. Jälkimmäisessä tapauksessa elinkaari riippuu näytteenottotaajuudesta, mutta on päivistä yli vuoteen. • aktiivinen: anturi lähettää luettuja tietoja lukijalle jatkuvasti, joka mahdollistaa tiedon välittömän seurannan. • USB-liitettävä: toimii kuten etäluettava semi-passiivinen anturi, mutta se kytketään suoraan tietokoneeseen latausta ja tiedonpurkua varten.

Eri käyttötarkoituksiin soveltuvia antureita tulee tiuhaan tahtiin eri valmistajilta, joten kysy ehdottomasti, mikäli tarvitset jotain tietyntyyppistä.


Tunnisteiden lukijat

Viivakoodinlukijoita löytyy eri tarpeisiin, joista kaikista löytyy sekä 1D- että 2D-viivakoodeja lukevia malleja: • langallinen: langalliset lukijat kytketään yleensä USB-liittimellä. Lukijat ovat ohjelmoitavia perusasetusten osalta, kuten merkistö, loppumerkki jne. Myös laajemmin ohjelmoitavia löytyy, jolloin luettu tieto syötetään vain osittain tai siihen lisätään tietoa. • langaton: langattomat lukijat kytketään joko suoraan Bluetooth-tekniikalla tai erillisen tukiaseman kautta, jolloin tukiasema kytketään USB-liittimellä. Langattomissa on yleisesti samat ominaisuudet, kun langallisissakin, sekä lisäksi niiden tiedonpurun käyttäytymisen voi ohjelmoida erikseen. • integroidut: lisäksi on olemassa viivakoodinlukijoita, jotka ovat integroitu valmiiksi erilaisiin laitteisiin, kuten matkapuhelimeen tai tablettiin. Näissä käytetään lukijan moottorina samaa kuin erillisissä lukijoissakin, jolloin lukija toimii vastaavalla laadulla. Näistä löytyy eri IP-suojauksilla olevia laitteita, pölyn, veden sekä tiputuksen kestävyyden takaamiseksi.

RFID-lukijoita löytyy: • kiinteitä: lukijaan liitetään yleensä erillisen johdon avulla yksi tai useampi antenni. • kädessä pidettäviä: lukijat ovat omia yksiköitään, nykyisin yleisesti Android-käyttöjärjestelmällä olevia, tai sitten erillisiä pistoolimallisia jolloin ne kytketään USB-kaapelin tai Bluetoothin avulla olemassa olevaan laitteeseen, joka voidaan kiinnittää suoraan pistooliin.

Meiltä löytyy myös lukijoita, joilla voidaan lukea sekä viivakoodeja että RFID-tunnisteita.


Tunniste tulostimet

Viivakoodin tulostimet voivat tulostaa eri materiaaleille lämpö- tai lämpösiirtotulostuksena. Tulostustavalla sekä materiaalivalinnoilla määritellään tulostuksen kestävyys ja laatu. Laadukkaimmat tulostukset kestävät erittäin vaativia olosuhteita, kuten lämpötiloja, kulutusta ja eri nesteitä aina liuottimiin asti. Tulostuksen voi tulostaa tarralle, esim. yhdessä selventävän tekstin ja/tai kuvan kanssa.

RFID-tulostimet perustuvat yleisesti viivakooditulostimiin, ja näyttävät täten samanlaisilta, mutta niihin on lisätty RFID-tunnistimen kirjoituspää. Tällaisella tulostimella voidaan jatkuvalla syötöllä tulostaa suuria määriä tunnisteita, joissa voi olla sekä viivakoodi että RFID-tunniste.


Varastonhallinta

Varastonhallinnassa pidetään tuotetietojen avulla yllä varastossa olevien tuotteiden lukumäärää. Meiltä löytyy Atlas-varastonhallintaratkaisu, johon on mahdollista liittää sekä laskutus että asiakasrekisteri. Ilman kuukausiveloituksia oleva tuote on täydellinen ratkaisu pienyrityksen varastonhallintaan. Tuotetietojen avulla hallitset varaston kokoa sekä arvoa, voit tehdä lähetteitä sekä tulouttaa tuotteita, myös lainaus on mahdollista. Tuotteet voivat myös olla ns. vaihtuvamittaisia, jolloin paino tai pituus tulee suoraan tuotteessa olevasta viivakoodista. Atlas-ohjelmistossa on monia ominaisuuksia, joista osa on erikseen tilattavia. Tarkemmat tuotetiedot löytyvät verkkokaupasta kyseisen tuotteen kohdalta, ja vieläkin tarkemmin kysymällä suoraan meiltä.


Tarratulostusohjelmat

BarTender®-ohjelmiston avulla organisaatiot ympäri maailman voivat parantaa turvallisuuttaan, suojaustaan, tehokkuuttaan ja vaatimustenmukaisuuttaan luomalla ja automatisoimalla tarrojen, viivakoodien, RFID-tagien, muovikorttien ja monen muun kohteen tulostuksen sekä hallinnan. Maailman suurimmat yritykset sekä sadat tuhannet pienyritykset luottavat siihen, että BarTender auttaa heitä: • Parantamaan tuotantoketjun hyödykkeiden läpimenonopeutta • Antamaan oikean lääkityksen oikealle potilaalle oikeaan aikaan • Kertomaan työntekijöille, kuinka vaarallisia aineita voi käsitellä turvallisesti • Kertomaan vanhemmille, että välipala sisältää ainesosia, joille heidän lapsensa on allerginen • Jäljittämään ravintoperäisten sairauksien alkuperäisen aiheuttajan • Hillitsemään vähittäismyymälöiden myynnin supistumista • Noudattamaan säännöstenmukaisia velvoitteitaan maailman kattavimmalla viivakoodiohjelmistolla • Ja paljon muuta!

BarTenderin älykkäillä Intelligent Templates™ -malleilla yritykset voivat tuottaa suuren valikoiman joustavia tarramalleja ilman tarvetta luoda ja ylläpitää satoja erillisiä asiakirjoja. Kerro malleille, kerroksille ja jopa objekteille milloin pitää tulostua yhdellä tietolähteellä tai tietokantakentällä, tai monella ehdolla. Salasanalla suojatut kerrokset estävät luvattoman muokkauksen. Jaa yleiset tietokentät, kuten kasvavat sarjanumerot, kaikkien asiakirjojen kesken.

BarTender Integration Builder mahdollistaa kehittyneen tulostuksen automatisoinnin laajasta liiketoimintajärjestelmien valikoimasta, mukaan lukien SAP ja Oracle. Tehokkaat tietokantayhteydet sisältävät ohjatun, reaaliaikaisen esikatselutoiminnon, joka auttaa sinua rakentamaan dynaamisia lomakkeita, etsimään ja valitsemaan tietueita sekä lisäämään tulostusaikaisia syötteitä.